Informace pro strávníky

Vážení rodiče a strávníci,
přijměte touto formou základní pokyny týkající se provozu školní jídelny Pouchov v HK.

1) Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdží v kanceláři ŠJ. Na ni kromě základních osobních údajů vyplní závazně dny, v kterých bude ravidelně odebírat oběd. Přihláška (pokud nenahlásíte změnu) je trvalá po celou dobu školní docházky, tj. 1.-9. třída. V den uvedený na přihlášce musí strávník oběd odebrat. Pokud se tak nestane, bude oběd zaevidován jako neodebraná strava. Aby nebyly odečteny peníze, musí být oběd odhlášen.

2) Vyplněnou přihlášku odevzdejte obratem v kanceláři školní jídelny.

3) Každý strávník (žák 1. -.9. třídy) si zakoupí u ved. ŠJ elektronický čip. Cena el. čipu je 75.- Kč. Pokud čip není poničen nebo ztracen, platí po celou dobu školní docházky ,
tj. od první do deváté třídy.
Učni a cizí strávníci si zakoupí zalaminovanou kartu za 34.- Kč.

4) Stravné je možné platit čtyřmi způsoby
- platba v hotovosti- platí se v KB ( na nám. Osvoboditelů )
- na účet ŠJ 27-1990360287/0100, částka není omezena
- jednorázovým příkazem z vlastního účtu, částka není omezena
- trvalým příkazem z vlastního účtu se splatností k 25. každého měsíce

Doporučuji částku minimálně na jeden kalendářní měsíc dopředu !

Číslo účtu školní jídelny: 27- 1990360287/0100.
Variabilní symbol: rodné nebo registrační číslo strávníka – píše se bez lomítek !!!
Konstantní symbol: - není nutné vyplňovat

5) U každého strávníka je evidováno vlastní konto pod rodným nebo registračním číslem, proto nelze v sourozenců platit jednou platbou. Platí zásadně: jeden strávník-jedna platba-jedno rodné/registrační číslo - toto číslo se používá jako variabilní symbol.

6) Pokud by stav konta neodpovídal ceně jednoho oběda-oběd nebude vydán.

7) Program ve ŠJ pracuje objednávkovým systémem. Proto je nutné přihlásit (odhlásit) obědden předem do 11. hodin. Každý den se z konta strávníka odečte cena jednoho přihlášeného oběda. Cena se odečte při exportu dat, nikoliv při vložení karty do snímače. Při vložení karty do snímače se pouze zaznamená, že oběd byl odebrán.

8) Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

9) Při ztrátě se musí strávník přihlásit v kanceláři ŠJ, kde dostane náhradní stravenku. Pokud se stravovací čip nebo karta nenajde do 5 pracovních dnů, musí být zakoupen nový nebo nová.

Telefon: 495 2146 51
……………………..
Hana Keprová Svidenská
vedoucí ŠJ

Kontakty

Kancelář školy
495 212 121

Ředitel školy
495 220 129

Školní jídelna
495 214 651

Všechny kontakty

Rychlé odkazy

Úvodní strana
O naší škole
Úřední deska
Kalendář akcí
Třídy
Jídelníček
Družina

Statistika přístupů
Dnes: 1
Celkem: 1377

Adresa

ZŠ Hradec Králové - Pouchov
K Sokolovně 452
503 41 Hradec Králové

IČO: 62693123

ID datové schránky: mqsmmmu

Zobrazit mapu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.