Jste zde: Škola > Školní jídelna, jídelníček > Oznámení pro strávníky

Oznámení pro strávníky

Připojené soubory: soubor Oznámení pro strávníky .pdf

V rámci zavedení možnosti výběru ze dvou druhů jídel od l.2.2007, je ve vstupní hale umístěn objednávkový terminál. Pokud si strávník neprovede výběr, má automaticky zadán oběd č. 1. Možnost výběru je i na Internetu.
Stravovací menu č. 1 odpovídá zásadám zdravé výživy dle vyhlášky o školním stravování č. 137/2004 Sb.
Strávníci si mohou druh jídla vybrat a tento výběr měnit nejpozději do 11 hodin předchozího dne. Potom je možnost výběru zablokována z důvodu objednávání surovin.

Dále upozorňujeme všechny rodiče, že první den neplánované nepřítomnosti dítěte nebo žáka v mateřské nebo základní škole se považuje za pobyt v mateřské nebo základní škole. Strava je mu poskytována za sníženou úhradu. V případě odebrání stravy v dalších dnech nepřítomnosti dítěte či žáka v mateřské škole nebo základní škole je oběd hrazen v plné výši / finanční norma potravin , osobní a věcnou režii/.


Mgr. Jiří Otčenášek - ředitel školy