Jste zde: Škola > Školní družina > Projekt "Nevidomí mezi námi"

Projekt "Nevidomí mezi námi"

14.11. 2016

V rámci aktivit školní družiny proběhl projekt "Nevidomí mezi námi". Velký dík patří Speciálněpedagogickému centru pro děti s vadami zraku v Hradci Králové, konkrétně paní Součkové a Šustové.