Jste zde: Škola > Projekty a granty > Projekt EU peníze školám

Projekt EU peníze školám

Škola je od 1.9.2011 zapojena do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to v oblasti podpory 1.4. Z tzv. "šablon" se škola zaměřila hlavně na oblasti čtenářské a informační gramotnosti, cizí jazyky a využívání ICT. V tomto programu bude škola pracovat po dobu 30 měsíců, průběžné vyhodnocování je každý půlrok ve formě monitorovacích zpráv. Projekt se dotkne jak všech žáků školy, tak i učitelů a jeho hlavním cílem je vylepšit stávající podmínky ve výchovně-vzdělávací činnosti školy.

Bližší informace naleznou zájemci na webu MŠMT / www.msmt.cz / dále pak www.eupenizeskolam.cz .