Jste zde: Škola > Informace pro rodiče > Informace k provozu školy od 4.1.2021

Informace k provozu školy od 4.1.2021

28.12. 2020
Připojené soubory: soubor informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1 .pdf soubor covid-rozvrhy-ii-stupne .pdf

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23.12.2020 nastoupí do školy od 4.1.2021 k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníků. Žáci 3. až 9. ročníků zůstávají na domácí distanční výuce.

Podrobnější informace k provozu ve škole :

Ranní nástup žáků do školy : 7.55 - 1.A, 1.B

                                               8.00 - 2.A, 2.B

Vstup do školy hlavním vchodem. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin, přihlášení žáci poté přecházejí do školní družiny.

Provoz ve školní družině :

 Ranní provoz :  6:15 - 7:45  hodin, vstup hlavním vchodem školy přes zvonek ŠD

 

   1.A - v místnosti p.Molitorové - Kateřina Hamáčková

 

   1.B - v místnosti M. Novotné - Martina Novotná

 

   2.A - v místnosti L. Břeňové - Vlasta Vognarová         

 

   2.B - v místnosti P. Marečkové - Gabriela Bičišťová   

 

  Hlavní činnost družiny /odpolední/ zabezpečují vychovatelky ve svých odděleních : 

  

  1.A -  Petra Horáková 

  

  1.B - Martina Novotná 

 

  2.A - Libuše Břeňová   

 

  2.B - Petra Marečková 

 

 

Výuka pro žáky na domácí distanční formě :

 

- žáci 1. stupně /3.-5. ročníky/ dle pokynů svých třídních učitelů

- žáci 2. stupně dle rozvrhu hodin pro distanční výuku /příloha/

 

Informace ke školnímu stravování :

- jídelna vaří od 4.1. dva druhy obědů denně

- žáci 1. a 2. ročníků mají centrálně obědy přihlášeny, nezapomeňte proto provést volbu, případně  

  odhlášení oběda běžným způsobem

- žáci 3. až 9. ročníků mají obědy centrálně odhlášeny. Tito mají nárok na dotovaný oběd, proto je

  potřeba v případě zájmu obědy přihlásit v systému strava.cz . Tyto obědy budou vydávány denně

  v čase 13.00 - 13.30 hod. a to pouze do jídlonosičů.

Tato opatření jsou prozatím platná do 10.1.2021, podrobnější informace najdete v příloze.

 

Mgr. Jiří Otčenášek

ředitel školy