Jste zde: Škola > Informace pro rodiče > Přání

Přání

21.12. 2020

Vážení rodiče a všichni příznivci a podporovatelé školy,

dovolte, abych vám jménem svým i všech zaměstnanců školy popřál pokud možno krásné a pohodové vánoční svátky. Letošní rok nebyl úplně jednoduchý. Proto všem přeji do nového roku 2021 především pevné zdraví a s ním i lepší průběh roku, než byl ten letošní.

Jiří Otčenášek

ředitel školy