Jste zde: Škola > Informace pro rodiče > Parametry provozu školy od 12.10.2020

Parametry provozu školy od 12.10.2020

09.10. 2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 8.10.2020 o přijetí krizových opatření s účinností od 12.10.2020, upravuji provoz školy takto :

- U 2. stupně ZŠ se zavádí střídavá výuka : V týdnu od 12.10 do 16.10.2020 chodí do školy žáci 8. a 9. ročníků, tj. třídy 8.A,8.B,9.A,9.B . Žáci 6. a 7. ročníků zůstávají na domácí distanční výuce.

  V týdnu od 19.10. do 23.10.2020 chodí do školy žáci 6. a 7. ročníků, žáci 8. a 9. ročníků zůstávají doma na distanční výuce.

Rozvrh výuky, probíhající ve škole zůstává beze změn.

Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím programu Teams. Veškerá výuka, tj. prezenční i distanční, je dle zákona povinná.

- Žáci, kteří ve výše uvedených období jsou na distanční výuce, mají nárok na odběr obědů za dotovanou cenu ve šk. jídelně. Pro tyto účely bude ve šk. jídelně vyhrazen čas 11.15 - 11.45 hod., jídlo bude vydáváno do jídlonosičů. Žák /rodič/ rozloží nádoby jídlonosiče na pult výdejního prostoru, kuchař bez kontaktu s tímto naplní nádoby stravou a žák /rodič/ si jídlonosič složí a odnese.

- po oba příští týdny se ruší zájmové kroužky a provoz ve školní tělocvičně.

Mgr. Jiří Otčenášek v.r.

ředitel školy