Jste zde: Škola > Informace pro rodiče > Opatření ve škole v souvislosti s epidemiologickou

Opatření ve škole v souvislosti s epidemiologickou situací

09.09. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací zavádím na škole s účinností od čtvrtka 10.9.2020 následující opatření :

- žáci se v průběhu výuky nebudou přemisťovat do odborných učeben, budou po celou dobu výuky ve své kmenové třídě /týká se především výuky na 2. stupni/

- dle nařízení vlády s celorepublikovou působností budou žáci v uzavřeném prostoru školy používat ochranné roušky. Proto prosím vybavte své děti potřebným počtem těchto roušek.

- ruším bez náhrady informativní třídní schůzky rodičů, které měly proběhnout v úterý 15.9.2020. Třídní učitelé Vás budou informovat o všech potřebných skutečnostech prostřednictvím zaběhnutých komunikačních prostředků

Sledujte prosím i nadále tyto webové stránky školy. Zde budete aktuálně informováni o dění ve škole, dále pak prostřednictvím třídních učitelů.

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Jiří Otčenášek, v.r.

ředitel školy