Jste zde: Škola > Informace pro rodiče > Informace pro rodiče - vzdělávání žáků v době

Informace pro rodiče - vzdělávání žáků v době uzavření školy

16.03. 2020

Vážení rodiče,

v době uzavření školy probíhá veškerá vzdělávací činnost formou elektronické komunikace s rodiči a žáky. V nižších ročnících 1. stupně je tato forma nejnáročnější a předpokládá zapojení i vás, rodičů. Jsme si vědomi všech okolností, které jsou s tímto spojeny. Proto se  paní učitelky snaží o co nejoptimálnější podobu veškeré této výuky. S účinností od úterý 17.3. se rozšiřuje učivo pro 2. stupeň o předměty přírodopis, fyzika, chemie, zeměpis, dějepis. Učitelé 2. stupně v současné době pracují na nových, efektivnějších způsobech komunikace se žáky. Stávající systém komunikace pomocí žákovských školních e-mailů je poměrně nepřehledný a zdlouhavý. Se všemi aktualitami budou žáci prostřednictvím svých třídních učitelů průběžně seznamováni.

 

Mgr. Jiří Otčenášek

ředitel školy