Jste zde: Škola > Distanční výuka > Doplnění rozvrhu distanční výuky

Doplnění rozvrhu distanční výuky

Do rozvrhu distanční výuky byly doplněny chybějící předměty převážně výchovného zaměření, a to hlavně do času odpoledního vyučování. Tyto předměty nebudou vyučovány on-line, ale učitelé budou prostřednictvím programu Teams zadávat úkoly pro žáky.