Jste zde: Škola > Co nabízíme...

Co nabízíme...


 • učební program Základní škola
 • školní vzdělávací program ZŠ Hradec Králové - Pouchov
 • výuka v programu Začít spolu /od šk. roku 2013/2014
 • péči o žáky s poruchami učení, na škole působí 5 dyslektických asistentek
 • péči o tělesně postižené žáky, na škole pracuje osobní asistentka, škola má funkční schodišťovou plošinu 
 • zapojení do projektů:  "Škola pro udržitelný život ",Socrates,Comenius 1, "Partnerství škol" "Discover european regions" "Pořádek a bezpečnost ve městě" organizovaný městskou policií
 • možnost zapojení žáka do žákovského  parlamentu, vydávání školního časopisu
 • výuku informatiky od 5.ročníku, kroužky informatiky od 1.-9. ročníku
 • povinnou  výuku angličtiny od 3.ročníku
 • kroužky angličtiny - pro žáky 1. až 6. ročníku 
 • v rámci výuky organizujeme kurzy plavání, bruslení, školy v přírodě, lyžařský výcvik,sportovní soutěže, olympiády, sportovní dny, branný den, dopravní soutěž,
 • olympiády, přednášky, exkurze, výstavy, výlety, flmová a divadelní představení, návštěvy koncertů, zajišťujeme společné předplatné do Klicperova divadla, pravidelně organizujeme školní akademii,vánoční trh a vánoční besídku pro rodiče
 • o prázdninách zahraniční zájezd, tábor s výukou angličtiny
 • školní družinu pro žáky 1. - 5. tříd
 • školní klub pro žáky 2.stupně
 • pestrou nabídku kroužků
 • moderní tělocvičnu s nově zrekonstruovanými toaletami a sprchami
 • víceúčelové hřiště, tenisové kurty
 • moderní, multimediální učebnu jazyků
 • moderně vybavené učebny,chemie,přírodopisu, fyziky,
 • počítačovou učebnu vybavenou 13 novými počítači, s výukovými programy pro 1.-9.ročník, dataprojektrorem
 • internet využívaný ve vyučování i v odpoledních hodinách
 • bezbariérový vstup a schodišťovou plošinu pro imobilní žáky
 • kiosek, školní jídelnu
 • na školním pozemku je vybudována nová pergola "Učebna v přírodě" a je zde vybudována přírodovědná stezka škola patří do sírě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V, metodika a realizace ekologické výchovy