Jste zde: Škola > Informace pro rodiče > Spaní v knihovně

Spaní v knihovně

10.05. 2019

Spaní v knihovně pro žáky ze 6. – 8. tříd

    Ze 7. 5. na 8. 5. proběhla ve školní knihovně akce Spíme v knihovně aneb po stopách komiksu.

    Nejprve jsme všichni v kruhu sdíleli naše očekávání od této akce. Pak se samy děti rozdělily do tří skupinek. V nich nejprve hledaly po škole jednotlivé kousky rozstříhaného komiksu. Když všechny dílky posbíraly, vydaly se zpátky do knihovny, kde začalo vyjednávání s ostatními skupinkami. Za chybějící díl komiksu musely děti plnit úkoly, které jim vymyslela partička, jenž dílek našla. Kuba Hornych tak dělal neustále kliky a „angličáky“, děvčata kouzlila, vyprávěla vtipy. Někdo musel dokonce počítat zapeklitý příklad typu 358 000 x 68 000 x 0.

     Když měla skupinka všechny části správně poskládané, nalepila je na papír, přečetla si příběh ze Starých pověstí českých a připravila dramatizaci děje. V sále se nám tak před očima náhle objevila Libuše s Přemyslem, dívčí válka, ale také Horymír na svém koni Šemíkovi.

     Následovala část, v níž žáci vymýšleli komiks ze života zadaného spisovatele. Informace si děti vyhledávaly na školních tabletech. Snad všichni si budou pamatovat, že K. H. Mácha pomáhal hasit oheň v Litoměřicích, Božena Němcová napsala Babičku a Erbenova Kytice obsahuje 13 balad.

     Před stezkou odvahy si děti četly detektivní příběh z napínavého komiksu Agnes a sedmý host.

     Stezku si v určeném prostoru připravili kluci pro dívky a holky pro chlapce. To bylo napětí…. a zážitků!!!

     Před spaním jsme se chvilku podívali na film, poslechli Zlobilky a pak už nás všechny přemohl spánek.

     Ráno jsme všichni dostali barevný pamětní list. Ve společném kruhu jsme zhodnotili akci a shodli se na tom, že už se všichni moc těšíme na příští společné spaní v naší školní knihovně. Na úplný závěr jsme zachytili nejlepší okamžik akce formou obrázku, ten v knihovně zůstane jako vzpomínka na strávený večer.

     Než jsme se rozešli, obdivovali jsme vystavené komiksy, které kreslily děti ze 4.B.

    Velké poděkování patří Klubu rodičů. Díky jeho finanční pomoci byly do knihovny zakoupeny nové knížkyJ.

                                                                  G. Kocková