Jste zde: Škola > Informace pro rodiče > Rozsvěcení vánočního stromu na ZŠ Pouchov

Rozsvěcení vánočního stromu na ZŠ Pouchov

07.12. 2018

Dne 4. 12. jsme pořádali na naší škole rozsvícení vánočního stromečku. Akcí nás provázela paní učitelka Binarová. V rámci programu vystoupily děti ze 3.A, mohli jsme vidět šikovné tanečnice z kroužku Street dance a společně jsme si zazpívali krásné české koledy a vánoční písně. Naši deváťáci se postarali o občerstvení. Prodával se nealkoholický punč, čaj a cukroví upečené žáky při pracovních činnostech. K zakoupení byly také lapače snů, které zhotovily děti v družině. Vrcholem akce bylo rozsvícení našeho vánočního stromečku na nádvoří školy. Dobrovolné vstupné a výtěžek z prodeje činil 12000 Kč, tuto částku věnovala naše škola Speciálně pedagogickému centru pro zrakově postižené děti. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na tomto dobrém skutku podíleli!

(Lucie Podrazilová)