Jste zde: Škola > Informace pro rodiče > 6. třídy na škole v přírodě

6. třídy na škole v přírodě

01.11. 2018

Ve dnech 15. 10. -19. 10. 2018 jsme absolvovali s šestými ročníky adaptační pobyt s ekologickým programem v Horním Maršově. V rámci programu od ekologického centra SEVER měly děti možnost vyzkoušet si mnoho zajímavých aktivit. Žákům se velmi líbil biomonitoring, při kterém rozeznávali živočichy žijící v tamním potoce. Dále si v týmech zkusili vést svou vlastní firmu, přičemž se museli všichni shodnout, jak naloží  s vodou z jezera. Zajímavé pro žáky bylo vyzkoušet si stará řemesla - např. moštování s ochutnávkou, výrobu provázku ze lnu, tlučení másla. Protože nám po celou dobu pobytu svítilo sluníčko, snažili jsme se trávit co nejvíce času venku. V nedalekém lese jsme společně zkoušeli vnímat les různými smysly. Uprostřed týdne jsme vyrazili na vyhlídku k Rýchorské boudě, odkud jsme viděli na naši nejvyšší horu.

(autor: Lucie Podrazilová)