Začít spolu

V naší škole již sedm roků využíváme v některých třídách prvky výukového programu Začít spolu. Do programu se zapojily paní učitelky, které měly zájem změnit zaběhnutý styl výuky, učit děti jinak, dát jim i jejich rodičům možnost zapojit se do přípravy i průběhu hodin. Každá paní učitelka nastavila program tak, aby vyhovoval potřebám skupiny, pokud je to možné i jednotlivcům, ale také zkušenostem z vlastní praxe. Díky tomu v každé třídě probíhá program Začít spolu trochu jinak. Liší se i způsob hodnocení. V nižších ročnících preferujeme hodnocení slovní, které postupně přechází ve třetí či čtvrté třídě na hodnocení známkou.

Jedním z prvků programu je také sezení rodič-žák-učitel, které probíhá většinou dvakrát do roka. Každý rodič má možnost objednat se na toto setkání, jehož cílem je vzájemně se lépe poznat, probrat naše očekávání a je možno sepsat i určitou smlouvu o další spolupráci.

Program Začít spolu je vhodný pro všechny děti. Žáci musí postupně získat stejné množství dovedností, jako v běžné třídě. Obsah probraného učiva odpovídá běžným třídám. Jiná je pouze cesta, jak k daným cílům dojdeme.  Klademe důraz na skupinovou práci, komunikaci mezi dětmi, schopnost diskutovat, prosazovat své myšlenky, ale také umět naslouchat druhému a přijmout jeho názor.

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“

                                                                                                            [Čínské přísloví]


Největší odměnou pro učitele je, když od dětí slyší, že je škola baví a že se do školy vždy těší. J

Jak tedy probíhá výuka v Začít spolu

Den začínáme v ranním kruhu, kde se učíme nejen vyjadřovat své myšlenky, ale i umět naslouchat ostatním, dát kamarádovi prostor k vyjádření vlastního názoru. Žáci se zde učí komunikovat, umí zhodnotit svou práci i nastavit si své cíle.

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Kancelář školy
495 212 121

Ředitel školy
495 220 129

Školní jídelna
495 214 651

Všechny kontakty

Adresa

ZŠ Hradec Králové - Pouchov
K Sokolovně 452
503 41 Hradec Králové

IČO: 62693123

ID datové schránky: mqsmmmu

Zobrazit mapu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.