O naší škole

Škola se nachází v klidném a příjemném prostředí okrajové části města Hradec Králové. Okolí školy je plné udržovaných stromů a keřů, které spolu s rodinným přístupem pedagogických pracovníků vytváří přirozené prostředí pro soustředění žáků na výuku. Naší prioritou je i kvalitní zdravé stravování žáků, které zajišťujeme ve vlastní kuchyni osobním výběrem ingrediencí a receptur

Součástí školy je základní škola, družina, jídelna, zahrada, tělocvična s posilovnou a venkovní hřiště s tenisovými kurty.
Byla otevřena ve školním roce 1976/77 a její budova je rozdělena na část pro 1.stupeň, 2. stupeň, školní jídelnu a tělocvičnu s posilovnou.

Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové /viz. certifikát níže na této stránce/.

Má bezbariérový přístup a schodišťovou plošinu pro přepravu imobilních žáků.
Její zázemí tvoří systém odborných učeben, multimediální učebna jazyků, knihovna, keramická dílna s pecí, videosál a dvě počítačové učebny.
Kuchyň s jídelnou je moderně vybavena výkonnými konvektomaty. Je možnost výběru ze dvou jídel, vývařovna zajišťuje vývoz stravy do ZŠ a MŠ Plotiště n.L..
Velká a moderní tělocvična, nové víceúčelové atletické hřiště s umělým povrchem, hřiště s umělou trávou, tenisové a volejbalové kurty slouží nejen žákům školy, ale i veřejnosti v rámci programu „Otevřená školní hřiště“.
Ke škole patří i rozsáhlý pozemek, který je členěn na několik částí – odpočinkovou zónu pro školní družinu, pozemek pro pěstitelské práce a školní dvory ke sportovnímu a volnočasovému vyžití žáků.

Co naše škola žákům nabízí

 • učební program Základní škola
 • školní vzdělávací program ZŠ Hradec Králové - Pouchov
 • výuka v programu Začít spolu /od šk. roku 2013/2014
 • péči o žáky s poruchami učení, na škole působí 5 dyslektických asistentek
 • péči o tělesně postižené žáky, na škole pracuje osobní asistentka, škola má funkční schodišťovou plošinu 
 • zapojení do projektů:  "Škola pro udržitelný život ",Socrates,Comenius 1, "Partnerství škol" "Discover european regions" "Pořádek a bezpečnost ve městě" organizovaný městskou policií
 • možnost zapojení žáka do žákovského  parlamentu, vydávání školního časopisu
 • výuku informatiky od 5.ročníku, kroužky informatiky od 1.-9. ročníku
 • povinnou  výuku angličtiny od 3.ročníku
 • kroužky angličtiny - pro žáky 1. až 6. ročníku 
 • v rámci výuky organizujeme kurzy plavání, bruslení, školy v přírodě, lyžařský výcvik,sportovní soutěže, olympiády, sportovní dny, branný den, dopravní soutěž,
 • olympiády, přednášky, exkurze, výstavy, výlety, flmová a divadelní představení, návštěvy koncertů, zajišťujeme společné předplatné do Klicperova divadla, pravidelně organizujeme školní akademii,vánoční trh a vánoční besídku pro rodiče
 • o prázdninách zahraniční zájezd, tábor s výukou angličtiny
 • školní družinu pro žáky 1. - 5. tříd
 • školní klub pro žáky 2.stupně
 • pestrou nabídku kroužků
 • moderní tělocvičnu s nově zrekonstruovanými toaletami a sprchami
 • víceúčelové hřiště, tenisové kurty
 • moderní, multimediální učebnu jazyků
 • moderně vybavené učebny,chemie,přírodopisu, fyziky,
 • počítačovou učebnu vybavenou 13 novými počítači, s výukovými programy pro 1.-9.ročník, dataprojektrorem
 • internet využívaný ve vyučování i v odpoledních hodinách
 • bezbariérový vstup a schodišťovou plošinu pro imobilní žáky
 • kiosek, školní jídelnu
 • na školním pozemku je vybudována nová pergola "Učebna v přírodě" a je zde vybudována přírodovědná stezka škola patří do sírě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V, metodika a realizace ekologické výchovy

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Kancelář školy
495 212 121

Ředitel školy
495 220 129

Školní jídelna
495 214 651

Všechny kontakty

Adresa

ZŠ Hradec Králové - Pouchov
K Sokolovně 452
503 41 Hradec Králové

IČO: 62693123

ID datové schránky: mqsmmmu

Zobrazit mapu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.