Informace k zahájení školního roku

30.08.2021

Informace k zahájení školního roku

Zahájení školního roku :  středa 1.9.2021 v 8:00 hod., žáci ve svých kmenových třídách

1. třídy : žáky si vyzvednou jejich třídní učitelky před školou. Rodičům umožníme vstup do třídy na slavnostní zahájení, žádáme o důsledné dodržování použití ochranných prostředků k zakrytí dýchacích cest

Hygienická opatření
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Proto každá osoba je povinna při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách si zakrýt dýchací cesty /respirátor, rouška/.

Testování žáků
Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, v termínech 1.9., 6.9., 9.9. a to antigenními testy značky GENRUI. Postup žáci znají z předchozích období, jedná se o samoodběr výtěrem z nosu. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost /14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělání nemoci - po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu, případně doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě/.

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky zúčastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ /použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole/. Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranných prostředků, škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením MZ umožnit žákovi osobní přítomnost ve škole. Žák není automaticky omluven ze školní docházky.

Stravování žáků
1.9.2021 se obědy vydávají od 9.30 hod. do 12.30 hod., v další dny již dle nastavených pravidel - obdoba vydávání stravy na konci minulého šk. roku.

Školní družina
Školní družina je od 1.9.2021 v plném provozu, tj. funguje všech 5 oddělení

Kontakty

Kancelář školy
495 212 121

Ředitel školy
495 220 129

Školní jídelna
495 214 651

Všechny kontakty

Adresa

ZŠ Hradec Králové - Pouchov
K Sokolovně 452
503 41 Hradec Králové

IČO: 62693123

ID datové schránky: mqsmmmu

Zobrazit mapu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.