Jste zde: Škola > Projekty a granty > Výzva č. 56

Výzva č. 56

V rámci výzvy č. 56, vypsané MŠMT, získala škola částku cca 860 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou využity jednak pro posílení čtenářské gramotnosti /nákup 300 ks nových knih e jejich využití ve výuce/, dále pak na výjezd 50 žáků školy do Velké Británie, kde se zúčastní výuky v místních školách. Tento studijní pobyt bude realizován na přelomu září/říjen 2015.