Jste zde: Škola > Informace pro rodiče > Informace k provozu školy od 3.5.2021

Informace k provozu školy od 3.5.2021

30.04. 2021
Připojené soubory: soubor informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-3-5-final .pdf soubor informace-k-provozu-skol-od-3-5-doplnene .pdf soubor rozvrh-stravovani .pdf

Aktuální informace k provozu škol od 3.5. – viz. příloha

Podstatné změny :

 

  • Nastupuje polovina tříd 2. stupně, tj. třídy 2.stupně "B"

  • Sportovní činnosti /tj. i tělocvik/ jsou povoleny ve venkovních prostorech, bez roušek

  • Homogenita tříd zůstává zachována

  • Z uvedeného plyne, že nadále platí zákaz zpěvu

  • 3.5. a 4.5. žáci 9.A a 9.B absolvují přijímací řízení na SŠ, v tyto dny pro ně neprobíhá prezenční ani distanční výuka

  • v tomto týdnu pro žáky 1.A - 9.A probíhá distanční výuka

  • stravování ve šk. jídelně - viz. příloha "Rozvrh stravování"

  • dle rozhodnutí MŠMT se budou žáci 1. stupně testovat pouze 1x týdně /vždy v pondělí/, žáci 2. stupně 2x týdně /vždy v pondělí a čtvrtek/ - zdůvodnění je v příloze "Informace k provozu škol od 3.5.-doplněné/

  • výuka prezenční i distanční probíhá dle rozvrhu hodin pro běžnou výuku ve škole /ruší se tak rozvrh pro distanční výuku/

 

Mgr. Jiří Otčenášek,v.r.

ředitel školy