Jste zde: Škola > Informace pro rodiče > Informace k provozu školy od 12.4.

Informace k provozu školy od 12.4.

09.04. 2021
Připojené soubory: soubor informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-12-dubna-2021-docx .pdf soubor informacni-povinnost-pro-deti-testovani-covid-19 .docx soubor test-zaka .pdf soubor postupy-dle-vysledku-testovani .pdf

Podrobnější informace k provozu ve škole :

Do školy nastupují žáci  tříd 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A 

Ranní nástup žáků do školy : 7.40 - 7.55

                                               Vstup do školy hlavním vchodem. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin, přihlášení žáci poté přecházejí do školní družiny.

Provoz ve školní družině :

 Ranní provoz :  6:15 - 7:45  hodin, vstup hlavním vchodem školy přes zvonek ŠD

 

                            Ranní družina bude poskytnuta ve třech odděleních pro žáky 1.A, 2.A, 3.A

   

  Hlavní činnost družiny /odpolední/ zabezpečují vychovatelky ve svých odděleních pro přihlášené žáky. 

  

 Testování žáků  

 

Žáci na prezenční výuce budou dle metodiky MZ a MŠMT testováni dvakrát týdně /pondělí, čtvrtek/ neinvazivními antigenními samotesty značky LEPU /instruktážní video najdete v příloze INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠK. ZAŘÍZENÍ - na konci textu je odkaz ke spuštění/. Testování proběhne ráno před zahájením výuky v prostorách kmenové třídy. V případě pozitivity testu odchází žák do karanténní místnosti a měl by v doprovodu rodičů opustit v nejkratším možném čase školu, poté by měl následovat kontrolní PCR test /viz. příkoha TEST ŽÁKA/. Dohlížející učitelé byli proškoleni, žáci by tento úkon měli zvládnout. V krajním případě je pro žáky 1. - 3. tříd umožněna přítomnost rodiče a jeho asistence.

 

 

Výuka pro žáky na domácí distanční formě :

 

- žáci 1. stupně /třídy "B"/ dle pokynů svých třídních učitelů

- žáci 2. stupně dle rozvrhu hodin pro distanční výuku

 

Informace ke školnímu stravování :

- jídelna vaří od 12.4., prozatím jeden druh hlavního jídla denně

- všichni žáci mají centrálně obědy odhlášeny, nezapomeňte proto provést přihlášení

- všichni žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, proto je  potřeba v případě zájmu obědy přihlásit v systému strava.cz . Tyto obědy budou vydávány denně  v čase 13.15 - 13.30 hod. a to pouze do jídlonosičů.

 

Další informace dostanete od "svých" třídních učitelů formou zavedené komunikace.

 

Mgr. Jiří Otčenášek v.r.

ředitel školy