Jste zde: Škola > Informace pro rodiče > Vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2020-2021

Vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2020-2021

27.01. 2021

Z důvodu nemožné  přítomnosti žáků v den vydávání vysvědčení za 1. pololetí  šk. roku. bude toto "zviditelněno" elektronickou formou prostřednictvím programu BAKALÁŘI dne 28.1.2021.

Postup pro otevření vysvědčení :

1. Otevření webové aplikace programu BAKALÁŘI

2. Přihlášení uživatele /používané uživatelské přihlášení/

3. Menu KLASIFIKACE

4. Vybrat položku POLOLETNÍ KLASIFIKACE

Žáci obdrží pololetní klasifikaci v papírové podobě v den nástupu na prezenční výuku.

Výše uvedené se netýká žáků tříd 1. a 2. ročníku, kteří obdrží vysvědčení poslední hodinu výuky ve čtvrtek dne 28.1.2021.

 

Mgr. Jiří Otčenášek v.r.

ředitel školy