Jste zde: Škola > Informace pro rodiče > Základní informace k provozu školy od středy 18.11

Základní informace k provozu školy od středy 18.11.2020

13.11. 2020

Vážení rodiče,

Vláda ČR rozhodla, že s účinností od 18.11.2020 je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol ve škole. V současné době  pracujeme na detailech provozu školy, tyto budou zveřejněny v pondělí 16.11.2020.

Aktuálně již nyní nastavené parametry provozu školy :

- od středy 18.11.2020 nastoupí do školy žáci výše uvedených ročníků

- od středy 18.11.2020 je v provozu školní jídelna

- ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci výše uvedených ročníků a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si odebírají stravu do jídlonosičů. Všichni mají nárok na dotovanou stravu.

- školní jídelna bude vařit jeden druh stravy denně

- jídelníček je již nyní umístěn na www.strava.cz , obědy je třeba přihlásit

- součástí provozu školy bude i činnost školní družiny pro žáky 1. a 2. tříd /ranní i odpolední/ - žádám rodiče těchto tříd, aby nahlásili třídním učitelům účast žáka v ranní/odpolední družině

Všechny výše popsané činnosti budou probíhat za zvýšeného hygienického režimu, daného metodikou MŠMT. Žádám rodiče, aby žáky vybavili na výuku a do ŠD a ŠJ dostatečným počtem ochranných roušek.

Děkuji za pochopení a součinnost při znovuotevírání školy.

 

Mgr. Jiří Otčenášek, v.r.

ředitel školy