Jste zde: Škola > Informace pro rodiče > Zahájení nového šk. roku 1.9.2020

Zahájení nového šk. roku 1.9.2020

27.08. 2020

Vážení rodiče,

informuji Vás o průběhu prvního zahajovacího dne 1.9.2020 :

- z důvodu stávající epidemiologické situce neproběhne tradiční slavnostní zahájení před budovou školy

- žáci budou pod pedagogickým dozorem vstupovat v 8.00 hod. do budovy školy, přemístí se do kmenové

  třídy

- žáci se nebudou tento první den přezouvat, tj. nebudou vstupovat do šaten

- rodiče žáků 1. tříd nebudou vstupovat do budovy školy, jejich společné zahájení s žáky a tř. učitelem

  proběhne pod školní výukovou pergolou na vnitřním dvoře školy /podrobnější informace sdělí třídní

  učitelé Mgr. Poláková a Mgr. Štefková v 8.00 hod. před školou/

- ukončení prvního dne ve třídách bude v cca 9.00 hod.

- oběd bude pro přihlášené žáky vydáván v době 10.00 - 12.00 hod.

- tento den nebude v provozu ranní družina

 

Mgr. Jiří Otčenášek v.r.

ředitel školy