Jste zde: Škola > Informace pro rodiče > Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020

26.08. 2019

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2.9.2019. Zahájení proběhne v 8.00 hod. úvodním shromážděním žáků, rodičů a učitelského sboru před budovou školy /v případě nepříznivého počasí se žáci shromáždí ve třídách/. Po krátkém uvítání žáci odejdou se svými třídními učiteli do tříd. Ukončení prvního dne bude v cca 9.00 hod. Družina pro přihlášené žáky je již tento den v provozu.

Důležité sdělení : Z důvodu probíhajících dokončovacích prací na generální rekonstrukci školní jídelny nebude školní jídelna ve dnech 2.9. a 3.9. v provozu, tj. nebude zajištěna strava pro žáky. Zahájení plného provozu se předpokládá od středy 4.9.2019. Děkujeme všem strávníkům za pochopení.

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje všem žákům a rodičům úspěšný vstup do nového školního roku.