Jste zde: Škola > Informace pro rodiče > Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

01.04. 2019

Po stopách Hanse Christiana Andersena

     Z 29. března na 30. března proběhla na naší základní škole v žákovské knihovně akce: Spíme v knihovně aneb po stopách H. Ch. Andersena. Byla určena žákům ze třetích až pátých tříd. Celkem se na ni přihlásilo dvacet jedna žáků.

     V komunitním kruhu na začátku setkání si všichni sdělovali svá očekávaní. Mezi nejvtipnější patřilo to, že si děti chtějí odpočinout od svých rodičů. Paní učitelka Podrazilová se stala hlavou akce, paní učitelka Kocková rukama, asistentka Holanová nohama a děti tělemJ.

      Žáci se rozdělili do pěti skupin, které nejprve pomohly vyřešit komisaři Vrťapkovi jeho zapeklitý detektivní případ. Pak si každá skupina vytvořila originální odznak s názvem vlastní detektivní agentury.

      Následovalo plnění úkolů na stanovištích, které připravili ochotní žáci z osmých tříd. Na úsecích děti sbíraly kousky puzzlí. Když měly děti všech deset kousků, vrátily se do knihovny, kde puzzle složily a nalepily na papír. Z nalepených informací si pak přečetly o dánském pohádkáři H. Ch. Andersenovi.

      Následně čekala mladé detektivy dramatizace přidělených textů, které se týkaly zásad slušného chování. Podle sehraných scének diváci v publiku hádali etické poučení – zdravíme se, děkujeme, prosíme, dáváme ve dveřích přednost, při podání ruky se díváme druhému do očí.

     V sále jsme zůstali ještě chvilku, protože jsme si pustili krátké video o jednom z nejznámějších autorů pohádek.

     Mezitím si Kája Vencláková, Anet Kokešová, Justa Lahučká, Páťa Jirkův, Rose Hlaváčková a Lukáš Dostál připravili pro neohrožené detektivy stezku odvahy. Mezi dětmi měla stezka obrovský úspěch. Všem žákům z 8. tříd, kteří ji připravili, patří velké poděkování.

     Po stezce děti uklidnila pohádka. A pak se už šlo spát.

     Ráno ještě žáci vystřihovali hvězdičky, na které se podepsali a které zůstanou na připomínku pěkné akce viset v knihovně.

    Spolu s novými zážitky si děti odnesly pamětní list.

    Pro žáky 2. stupně připravujeme s paní učitelkou Podrazilovou podobnou akci.

    Těšíme se na Vás!

                                                                                      G. Kocková