Jste zde: Škola > Informace pro rodiče > Třídní schůzky 7.11.2017

Třídní schůzky 7.11.2017

07.11. 2017

Třídní schůzky proběhnou 7.11. v obvyklých časech, tj. 1. stupeň v 16.30 hod., 2. stupeň v 17.00 hod.

Klub rodičů se sejde v 15.30 hod.

V průběhu třídních schůzek proběhne volba zástupců rodičů do Školské rady. Rodiče obdrží od třídního učitele volební lístek s kandidáty, zakroužkováním vybere dva kandidáty a lístek vhodí do volební urny umístěné před kancelářemi školy.