ZŠ Hradec Králové - Pouchov

Připojené soubory: soubor certifikat-uhk .pdf

Součástí školy je základní škola, školní družina, školní jídelna.
Škola se nachází v klidném a příjemném prostředí okrajové části města Hradec Králové.
Byla otevřena ve školním roce 1976/77 a její budova je rozdělena na část pro 1.stupeň, 2. stupeň, školní jídelnu a tělocvičnu s posilovnou.

Má bezbariérový přístup a schodišťovou plošinu pro přepravu imobilních žáků.
Její zázemí tvoří systém odborných učeben, multimediální učebna jazyků, knihovna, keramická dílna s pecí, videosál a dvě počítačové učebny.
Kuchyň s jídelnou je moderně vybavena.
Velká a moderní tělocvična, nové víceúčelové atletické hřiště s umělým povrchem, hřiště s umělou trávou, tenisové a volejbalové kurty slouží nejen žákům školy, ale i veřejnosti v rámci programu „Otevřená školní hřiště“.
Ke škole patří i rozsáhlý pozemek, který je členěn na několik částí – odpočinkovou zónu pro školní družinu, pozemek pro pěstitelské práce a školní dvory ke sportovnímu vyžití žáků.


Školní vzdělávací program:

Škola pracuje dle programu „Základní škola“ se zaměřením na ekologii s podporou získaného grantu "Skola pro udržitelný život". Její maximální snahou je využití principu podpory zdraví v práci. Pohoda prostředí – zdravé učení – otevřené partnerství.Od školního roku 2007/2008 rozjíždí škola  svůj vlastní školní vzdělávací program. Jeho součástí je rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na florbal v jedné ze dvou prvních tříd, od školního roku 2011/2012 je takováto třída ve všech ročnících 1. stupně..

 

Naše škola ve  školním roce 2013/2014 otevřela jednu první třídu, 1.B, ve vzdělávacím programu "Začít spolu".

Z dosavadních zkušeností a zároveň z ohlasu rodičů dětí, navštěvujících tuto třídu, jsme utvrzeni v tom, že je to krok správným směrem.. Proto chceme s tímto programem pokračovat i v dalších letech.

Proto i ve školním roce 2015/2016 je otevřena jedna první třída v tomto programu, označená opět jako 1.B .


 

Nabídka školy:

- kroužky a zájmová činnost
Aktuální nabídku ve školním roce najdete pod odkazem "Kroužky a zájmová činnost"